[home]
    | Adref | Amdanom ni | Cyngherddau | Adolygiadau | Cywaith | Cysylltu a ni
  Gorffenol
 + Adref
 + Amdanom ni
 + Cyngherddau
    - Tocynnau
    - Gorffenol
      - 2012 - 2013
      - 2007 - 2008
      - 2006 - 2007
      - 2005 - 2006
      - 2004 - 2005
      - 2003 - 2004
      - 2002 - 2003
      - 2001 - 2002
      - 2000 - 2001
      - 1999 - 2000
      - 1998 - 1999
      - 1997 - 1998
      - 1996 - 1997
      - 1995 - 1996
      - 1994 - 1995
      - 1993 - 1994
      - 1991 - 1992
      - 1990 - 1991
 + Adolygiadau
 + Cywaith
 + Cysylltu a ni

Ymunwch a'r
Clwb 100 newydd
gwelwch yma am fwy o fanylion
See this page in English?

2005 - 2006

14 Hydref, 2005
PEDWARAWD GITAR AQUARELLE

Mae Pedwarawd Gitâr Aquarelle yn ensemble newydd cyffrous sy’n cyflwyno amrywiaeth o gerddoriaeth ar gyfer pedair gitâr mewn ffordd arloesol a datblygol, o weithiau liwt y Dadeni i waith cyfansoddwyr cyfoes. Hwn yw’r ensemble gitâr cyntaf i dderbyn y Diploma Perfformiad Proffesiynol gan Goleg Cerdd Brenhinol y Gogledd.
Noddir gan Meddygfa Deintydd Cader a Clwb Rotari Dolgellau

11 Tachwedd, 2005
OPERA GALLERIA Alexander Anderson-Hall (tenor), James McOran-Campbell (baritôn), Gareth Owen (piano)

Amcan Opera Galleria yw gweu at ei gilydd gyfres o ganeuon cyfarwydd ac anghyfarwydd i greu stori, y cwbl efo gwisgoedd a goleuo. ‘Chwedl Tantuna’ fydd teitl eu rhaglen yn Nolgellau, rhaglen a ysbrydoliwyd gan daith ddiweddar i Seland Newydd. Mae’n bleser croesawu yn ôl yn eu plith Gareth Owen, y pianydd dawnus o Ddyffryn Ardudwy.
Noddir gan --do--

2 Rhagfyr, 2005
MARTIN GWILYM-JONES (ffidl), JASON RIDGWAY

Dyma’r datganiad cyntaf gan Martin yn y dref lle mae ei rieni wedi ymgartrefi. Ffurfiodd ei ddeuawd efo Jason tra roedd y ddau yn astudio yn Chetham’s. Yn ôl Itzhak Rashkovsky, Athro Ffidl y Coleg Cerdd Brenhinol, mae pob perfformiad gan Martin yn ‘achlysur arbennig’.
Noddir gan -do-

13 Ionawr, 2006
ALICE DEMSKE (piano)

Mae Alice Demske yn enedigol o Dallas, Texas, ac yn dal i fyw yn Texas.Ymhlith ei hathrawon y mae Martin Roscoe a Gordon Fergus-Thompson, ac y mae ganddi radd MA o’r Coleg Cerdd Brenhinol. Enillodd y wobr gyntaf yng Ngwyl Biano Ryngwladol Ribble Valley.
Noddir gan --do--

10 Chwefror, 2006
ENSEMBLE LUMIERE Emma Williams (ffliwt), Oliver Coates (soddgrwth), Richard Shaw (piano)

Ffurfiwyd Ensemble Lumière yn 2001 i roi cyfle i’w aelodau, unawdwyr i gyd, i ddehongli campweithiau’r repertoire siambr. Maent wedi ymddangos yn Neuadd Wigmore ac Ystafell Purcell yn Llundain, a chlywir eu dawn ar eu CD ‘Piper’s Dream’. Mae Richard Shaw yn ymwelydd cyson â’r rhaglen ‘In Tune’ ar Radio 3.
Noddir gan --do--

31 Mawrth, 2006
O DUO Oliver Cox, Owen Gunnell (offerynnau taro)

Graddiodd y ddau gerddor yma o’r RCM yn 2003 gydag anrhydedd dosbarth cyntaf, a chafodd yr ‘O Duo’ ei wobrwyo yng Nghaeredin fel ‘Act Orau’r ‘Fringe’ 2003’. Mae eu repertoire yn ymestyn ar draws pedair canrif, gan gynnwys clasuron poblogaidd a darnau cyfoes. Mae’r deuawd yn Artistiaid Cyngerdd Ifanc Philip a Dorothy Green.

12 Mai, 2006
DAVID CHILDS (ewffoniwm), HARVEY DAVIES (piano)

Mae David ar staff Coleg Cymraeg Cerdd a Drama, ac yn gweithio’n galed i godi ymwybyddiaeth o’r ewffoniwm ym myd cerddoriaeth glasurol. Yn 2001 ymddangosodd yn y Proms yn Llundain, a chwareodd hefyd unawd gyda cherddorfa ar Noson Olaf y Proms Cymreig. Mae David yn dod atom o dan nawdd Ymddiriedolaeth Cerdd Iarlles Munster.GAN EI FOD WEDI'I OHIRIO O'R 3DD O FAWRTH OHERWYDD TYWYDD ANNIFYR FE GYNHELIR Y CYNGERDD YN AWR AM 7.30y nosYN YSGOL Y GADER, NID YNG NGHOLEG MEIRION DWYFOR

Cynhelwyd pob cyngerdd am 7.30 y nos yn Neuadd Coleg Meirion-Dwyfor.

Hawlfraint © 2015 Clwb Cerdd Dolgellau Music Club.
Bob aseiniad hawlfraint.