[home]
    | Adref | Amdanom ni | Cyngherddau | Adolygiadau | Cywaith | Cysylltu a ni
  Croeso
 + Adref
 + Amdanom ni
 + Cyngherddau
 + Adolygiadau
 + Cywaith
 + Cysylltu a ni

Ymunwch a'r
Clwb 100 newydd
gwelwch yma am fwy o fanylion
See this page in English?

Croeso i Glwb Cerdd Dolgellau

Cynigir darpariaeth ddiwylliannol amhrisiadwy gan Glwb Cerdd Dolgellau i drigolion y dre yn ystod misoedd y gaeaf, ac mae hefyd yn ganolfan boblogaidd gan y cerddorion a wahoddir i berfformio.

Mae'r safle mewn ardal o harddwch naturiol anghymarol. Mae hefyd yn cynnig ansawdd o brofiadau cerddorol a werthfawrogir yn fawr iawn gan y datgeinwyr a'r gwrandawyr fel ei gilydd. Fel y dywedwyd yn ddiweddar gan un aelod ar derfyn cyngerdd cerddoriaeth siambr: "ar ol y cyngerdd yna 'roedd hyd yn oed fy CDs gorau yn blasu fel brechdanau o dorth o fara tafellog..."

Hyderwn y byddwch yn mwynhau ymweld a'r tudalennau hyn, ac y byddwch yn awyddus i ymuno a ni os nad ydych eisoes yn un ohonom. (Darperir cyhoeddusrwydd wedi ei ddiweddaru yn Y Dydd neu'r Cambrian News, gwefan http://www.cambrian.net). Edrychwn ymlaen i'ch croesawu.

Hawlfraint © 2015 Clwb Cerdd Dolgellau Music Club.
Bob aseiniad hawlfraint.